0 Zakat FitrahPengertian
Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan ke atas setiap individu muslim lelaki dan perempuan yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak.

Dalil
Zakat fitrah bersandarkan dalil Hadis Nabi S.A.W. yang bermaksud:

“Rasulullah S.A.W. telah memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas manusia dengan mengeluarkan satu gantang kurma atau satu gantang gandum (syair) ke atas setiap orang merdeka atau hamba lelaki atau perempuan orang tua atau kanak-kanak yang terdiri daripada orang Islam.” (Riwayat Al-Bukhari) 
Setiap pembayar zakat atau wakilnya wajib berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan tanggungannya atau sebagai wakil.

Kadar Zakat Fitrah
Kadar zakat fitrah ialah satu gantang Baghdad bersamaan 2.70 kg beras atau senilai dengannya. Kadar ini berdasarkan ketentuan oleh Pihak Berkuasa Majlia Agama Islam Negeri-Negeri masing-masing.

Kaedah Pembayaran
Kaedah pembayaran zakat fitrah yang ditentukan ialah makanan asasi daripada jenis yang mengenyangkan (beras) atau yang senilai dengannya. Ini adalah berdasarkan Hadis Nabi S.A.W yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudry yang bermaksud:
 “…. adalah kami para sahabat ketika bersama Rasulullah S.A.W. sering mengeluarkan zakat fitrah daripada setiap seorang yang kecil dan besar, merdeka atau hamba satu gantang makanan atau satu gantang keju atau satu gantang syair, tamar atau satu gantang zabib. Demikianlah kami terus berbuat demikian sehingga datang kepada kami oleh Muawiyah bin Abi Sufian bagi mengerjakan amal ibadah haji atau umrah, kemudian beliau menyampaikan ucapannya di atas mimbar, maka dalam ucapannya kepada orang ramai beliau berkata: saya berpendapat, bahawa dua mud (cupak) gandum Sham menyamai satu Sha’ (gantang) tamar. Setelah itu, masyarakat pun berbuat demikian sedangkan Abu Said berkata: aku tetap mengeluarkannya sebagaimana mulanya”.  (Riwayat Muslim)


Hukum Menunaikan Zakat Fitrah

Waktu menunaikan zakat fitrah terbahagi kepada 5:

1. Waktu Wajib; Apabila terbenam matahari akhir 30 Ramadhan sehingga terbit matahari esoknya.
2. Waktu Paling Afdal; Sebelum sembahyang Hari Raya
3. Waktu Sunat; Sepanjang bulan Ramadhan
4. Waktu Makruh; Selepas sembahyang Hari Raya sehingga terbenam matahari pada satu Syawal

Orang Islam yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah ialah:
 • apabila bayi lahir ketika hari terakhir puasa sebelum tenggelamnya matahari maka bayi tersebut wajib zakat (karena sudah ada sebelum matahari tenggelam)
 • namun apabila bayi lahir ketika matahari sudah terbenam maka bayi tersebut tidk wajib zakat.
 • apabila orang meninggal ketika matahari belum tenggelam, maka orang tersebut tidak wajib zakat
 • namun apabila orang tersebut meninggak ketika mataharisudah tenggelam maka orang tersebut wajib zakat
 •  
Berikut adalah Kadar Zakat Fitrah seluruh Malaysia 2011.
 • Kadar Zakat Fitrah Negeri Kelantan : RM7
 • Kadar Zakat Fitrah Negeri Trengganu : RM8/RM7/RM5
 • Kadar Zakat Fitrah Negeri Pahang : RM7
 • Kadar Zakat Fitrah Negeri Johor : RM7.50/RM5
 • Kadar Zakat Fitrah Negeri Melaka : RM6.50
 • Kadar Zakat Fitrah Negeri Negeri Sembilan : RM6.50
 • Kadar Zakat Fitrah Negeri Selangor : RM7
 • Kadar Zakat Fitrah Negeri Perak : RM7
 • Kadar Zakat Fitrah Negeri Kedah : RM7
 • Kadar Zakat Fitrah Negeri Pulau Pinang : RM7
 • Kadar Zakat Fitrah Negeri Perlis : RM6
 • Kadar Zakat Fitrah Negeri Sabah : RM7
 • Kadar Zakat Fitrah Negeri Sarawak : RM6.20
 • Kadar Zakat Fitrah Kuala Lumpur : RM7
 • Kadar Zakat Fitrah Putrajaya : RM7
  Anda sedang membaca artikel Zakat Fitrah dan link url bagi entri ini adalah http://manmala.blogspot.com/2011/08/hukum-zakat-fitrah.html. Semoga artikel Zakat Fitrah ini bermanfaat buat anda.


  Post a Comment

   

  Return to top of page Copyright © OCT 2011 | manmala | Mereka Yang Memberi Lebih Mulia Dari Yang Menerima | HackTutors